Warunki naprawa gwarancyjnych

Wyjątki

  1. Towar posiadający Gwarancję Producenta nie podlega gwarancji sprzedawcy! Te pozycje mogą być serwisowane wyłącznie we wskazanej sieci producenta, zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej dostarczanej wraz ze sprzętem. Okres gwarancji w tym wypadku jest podany tylko w celach informacyjnych.
  2. Towary objęte rękojmią podlegają wyłącznie prawom rękojmi w okresie 12miesięcy od chwili zakupu. Tak oznaczony sprzęt nie posiada gwarancji!

 

Warunki gwarancji

 

  1. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony.
  2. Wstępem do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej jest kontakt ze sprzedawcą za pomocą e-maila bądź telefonu i wcześniejsze ustalenie procedury reklamacyjnej.
  3. Po dokładnych oględzinach w serwisie i w przypadku wykrycia niezgodności z warunkami gwarancji również pod nieobecność reklamującego, gwarancja może być zakwestionowana i unieważniona. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane: szkodliwym promieniowaniem, urazami mechanicznymi, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zwarciem instalacji elektrycznej, stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
  4. Pojęcie "wady sprzętu", o której mowa niniejszych warunkach napraw gwarancyjnych, nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych (także baterii i akumulatorów), a także instalacji i konfiguracji oprogramowania.
  5. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania.
  6. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.

 

BARDZO WAŻNE

Po otrzymaniu uszkodzonej paczki zawsze sprawdź jej zawartość w obecności kuriera, a w przypadku uszkodzenia kartonu lub przedmiotu żądaj od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

Nabywca akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą podpisania dokumentu sprzedaży i odebrania towaru.