Odstąpienie od umowy

Możliwość odstąpienia od umowy zawartej w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu, przysługuje klientom na zasadach opisanych w regulaminie.


W celu odstąpienie od umowy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest TUTAJ. Korzystanie ze wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie można złożyć pisemnie na adres:


Paweł Wilkowski TechDesign
ul. Mikołaja Reja 21
41-404 Mysłowice

Bądź w formie elektronicznej na adres: sprzedaz@techdesign.pl


Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt w stanie nienaruszonym na adres

Paweł Wilkowski TechDesign
ul. Mikołaja Reja 21
41-404 Mysłowice


Do zachowania odstąpienia od umowy wystarczy odesłanie produktu przed upływem 14 dni. Należne środki zostaną zwrócone klientowi w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.