POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNA Z RODO

Informacja o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

W związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO” lub rozporządzenie o ochronie danych osobowych”), chcielibyśmy przedstawić Pani/Panu, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewnić, że dochowujemy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.

 

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek chcielibyśmy poinformować usługobiorcę, że:

 • Danych osobowe są przetwarzane przez firmę TechDesign Paweł Wilkowski z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Mikołaja Reja 21 41-404 („Administrator” lub „my” „usługodawca”) Terminy zostały rozwinięte tutaj.

 • Kontakt z nami jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: sprzedaz@techdesign.pl bądź korzystając z naszego formularza kontaktowego znajdującego się tutaj

 • TechDesign może przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres zamieszkania
  3. Inny adres do korespondencji
  4. Numer telefonu
  5.. Adres e-mail.

 • W przypadku zamówienia, a mianowicie  podczas rejestracji w sklepie internetowym bądź zapisywaniu się do newslettera, polegającego na przesyłaniu na podany przez usługobiorcę adresu e-mail newslettera z ofertami, promocjami oraz innymi informacjami związanymi z naszą działalnością  przetwarzany będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), w celu wykonywania umowy o świadczenie usługi subskrypcji/newslettera.

 • Obowiązujące obecnie przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych usługobiorcy dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres umowy zawartej w momencie zakładania konta/zapisywania się do newslettera, aż do momentu wyrejestrowania/usunięcia konta ze sklepu bądź do chwili złożenia przez usługobiorcę sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (usunąć konto można z panelu użytkownika).
  *Okres przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas przedawnienia
  roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
  ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

 • Aby zapewnić usługi najwyższej jakości, dane mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz
  1. Podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów usługodawcy,
  2. Podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji, usługi dostarczania zakupionych
     przez usługobiorcę towarów,
  3. Podmiotom współpracującym przy prowadzeniu akcji marketingowych. Ponadto, możemy
     przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i
     nadużyciami.

 • Usługobiorcy przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w powiązanych przypadkach z przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych usługobiorcy.
  Ponadto usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania (o ile jest stosowane).

 • Usługobiorcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy usługobiorcy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia (RODO).

 • Dane osobowe usługobiorcy są przekazywane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Brak podania tych danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z usługobiorcą  umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwości korzystania z usług świadczonych przez firmę TechDesign.

 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania zawartej z usługobiorcą  umowy, w szczególności na potrzeby:
  1. Umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzania transakcji.
  2. Obsługi zgłaszanych przez usługobiorcę  reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń.
  3. Kontaktowania się z usługobiorcą  w celach związanych ze świadczoną usługą,
  4. Obsługi technicznej usługobiorcy konta w serwisie sklep.techdesign.pl (Sklep internetowy).

 

Pragniemy zapewnić, że wejście w życie przepisów RODO nie spowoduje zasadniczych zmian w warunkach korzystania z usług sklepu sklep.techdesign.p . Również z dniem 25 maja 2018 r. zaktualizujemy Regulamin sklepu internetowego diolut.pl. Wprowadzone zostaną głównie zmiany dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych.